Monday, January 16, 2012

Dank je van Tsvetajeva Marina Ivanova


An He Painting

Dank je
Tsvetajeva Marina Ivanova
vertaling Anne Stoffel

Goed dat u niet bezeten bent van mij .
Goed dat ik ook van u niet ben bezeten .
Dat wij op aarde blijven en dat wij
Niet wegzweven naar andere planeten .
Goed dat ik gek mag doen - losbandig , vrij ,
Dat ik mijn woorden niet hoef af te meten ,
En dat een aanraking van uw kledij
Geen wild , benauwend vuur in mij ontketent .

Goed dat u in mijn bijzijn ook gerust
Liefkozingen van anderen kunt krijgen .
En dat u , als een ander mij eens kust ,
Mij niet met hel en vagevuur zult dreigen .
Goed dat u steeds , bewust of onbewust ,
Mijn lieve naam , o lieve , zult verzwijgen.....
Dat nooit in 't godshuis , in gewijde rust
Een halleluja voor ons op zal stijgen .

Ik dank u voor dat alles ; ik ben blij
Dat u , zonder er zelf iets van te weten ,
Zo van mij houdt :dank voor de zon die wij
Niet samen zien , de niet met u gesleten
Verstilde nacht ; dat wij elkander bij
Zonsondergang en maneschijn vergeten .
Dat u niet - ach ! - bezeten bent van mij ,
Dat ik ook -ach ! - van u niet ben bezeten .

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...